تاریخچه پیوند مو :

کاشت مو طبيعی با پايان نامه آقای دکتر ديفن باخ درآلمان درسال 1822 با موضوع پيوند مو در حيوانات شروع شد.

در دهه 1950 پزشکان ژاپنی برای نخستين بار اقدام به برداشت مو از نواحی گوناگون بدن و کاشت آن در مناطق تاس نمودند.

درسال 1959 دکترنورمن اورنتريخ متخصص پوست آمريکايی اولين بار برای رفع طاسی مردانه تکنيک برداشت مو از پشت سر ،

و پيوند آن در نواحی طاس جلوی سر را توضيح داد. نظربه اينکه هيچکدام از پزشکان قبل از دکتر اورنتريخ،

متوجه اثردرمانی اين روش برای طاسی مردانه نشدند و وی اولين کسی بود که پيوند مو را برای رفع طاسی مردانه انجام داد،

لذا در حال حاضر دکتراورنتريخ را پدر پيوند موی طبيعی می دانند .

متدهای برداشت مو :

کاشت مو در ابتدا با استفاده از گرافت های درشت 5-4 ميليمتری (دارای 20- 15 تارمو) انجام می شد.

اين گرافت ها پس از رشد در جلو یا بالای سر، نمای عروسکی (مثل موهای مسواک) با نمای ناهنجار به سرشخص می داد.

با افزايش سن و ريزش موهای اطراف منطقه کاشته شده، اين وضعيت بدتر می شد . و تصوير کاملاً غيرطبيعی ايجاد می شد. 

با پيشرفت علم پزشکی متخصصين پوست از گرافت های کوچکتری به نام مينی گرافت (حاوی 10- 5 تارمو) و سپس ميکروگرافت (حاوی 3- 1 تارمو)، برای کاشت مو استفاده کردند. متدهای برداشت مو از منطقه پشت سر، چگونگی طراحی خط موی جلوی سر، روش های بيحسی،

تکنيک های ايجاد شکاف و گذاشتن گرافت در محل کاشت مو، روش های تربيت تکنسين های متخصص در انجام کاشت مو،

همگی در سال های اخير پيشرفت های اعجاب انگيزی نموده است. امروزه با استفاده از مينی گرافت و چيدمان هنرمندانه آنها ،

در دست متخصصين پوست ماهر در انجام کاشت مو،نتايج کاشت موی طبيعی بسيار عالی و خارق العاده شده است.

فولیکول مو و follicular unite

بطور طبيعی موها نه بصورت تکی بلکه به شکل  واحدهای فوليکولی از پوست سرخارج می شوند.

هر واحد فوليکولی از3- 1 تارموی ضخيم،2- 1 تارموی کرکی، اعصاب و عروق خونی بافت چربی نگهدارنده ،

و عضله مخصوص مو تشکيل شده است. تراکم واحد فوليکولی در پوست سرآسيايی ها بطور متوسط،

يکصد عدد در هر سانتيمتر مربع است که اکثرآنهادارای دو تارمو هستند. حدود بيست درصد واحدهای فوليکولی فقط دارای يک تارمو می باشند.

هر شخص بطور متوسط دارای 15-12 هزار واحد فوليکولی در پشت و طرفين سر می باشدکه می توان پنجاه درصدآنها را ،

بدون اينکه طاسی درمحل برداشت مشخص گردد، برداشت نمود. پس بانک موی يک فرد نرمال حدود 15-12 هزار تار مو،

جهت کاشت به دست می دهد. البته در مورد اين آمار و ارقام اما و اگرهای زيادی وجوددارد و لذا هيچگاه به تبليغات دروغين افراد،

در مورد برداشت تعداد زيادی مو اعتماد نکنيد و حقيقت امر را فقط از متخصصين پوست متبحر در کاشت مو جويا شويد.

در جريان کاشت موی طبيعی موها بصورت واحدهای فوليکولی (ميکروگرافت) از پشت سر برداشته شده وکاشته می شوند،

فولیکول موهای موی سر

طبيعی ترين نتيجه پيوند مو چه زمانی بوجود می آيد؟

1 – امکان رعايت دقيق زاويه رويش مو از پوست وجود دارد.

2 – شکاف لازم در پوست سربرای قراردادن (کاشت) ميکروگرافت بسيارظريف و کوچک است و لذا عروق خونی پوست آسيب نديده،

و خون رسانی به موهای کاشته شده مختل نمی گردد. ظريف بودن شکاف فوق موجب می شودکه پس از بهبودی محل شکاف اسکار (جوشگاه) ،

بوجود نيامده، حفره پوستی در محل کاشت ايجاد نگردد و پوست ناهموار نشود(صاف باقی می ماند).

3 – بدليل حفظ عروق خونی و اعصاب مو در واحد فوليکولی امکان بقای موهای کاشته شده بسياربالا است.

4 – ميزان هرزرفتن (پرت) موها ناچيزمی باشد.

گرافت های آماده کاشت مو :

پيوند موی طبيعی يک حوزه جالب توجه و ديناميک درطب بوده و نتايج درمانی آن درسالهای اخير تغييرات شگرفی کرده است،

که اين امر عمدتاٌ بدليل پيشرفتهای تکنيکي درچندسال اخيراست. کاشت موی طبيعی يک عمل جراحی سرپايی است،

که در صورت رعايت نکات فنی انتخاب درست بيمار و وجدان پزشکی باعث درصد بالايی از رضايتمندی بين پزشکان و بيماران می گردد.

با اين حال ميزان آگاهی عمومی نسبت به پيوند موی طبيعی و نتايج مطلوب آن بسيار پايين است.

تذکر بسيارمهم برای متقاضيان :

نظربه حساسيت بسياربالای پيوند موی طبيعی و مسائل و مشکلاتی که بعداً ممکن است بوجودآيد،

توصيه می شودکه اين کار حد الامکان توسط متخصص پوست و مو انجام شود زيرا متخصص پوست و مو،

صلاحيت های علمی و عملی لازم جهت انجام کاشت موی طبيعی را دارا می باشد. با توجه باينکه نتايج ناشی ازانجام کاشت موی طبيعی غيرقابل برگشت بوده ،

و ترميم آنها نيز بسيارمشکل است لذا به متقاضيان محترم اين کارصميمانه توصيه می شودکه درانتخاب پزشک معالج خودنهايت دقت،

و وسواس را بخرج دهند تا بعداً دچارمشکلی ازاين بابت نگردند. با توجه به اينکه برخی افراد ادعا میکنندکه متخصص کاشت مو می باشن،

(و اغلب هم اين تخصص را ازکشورهای خارجی بخصوص کانادا و آمريکا گرفته اند) بايستی متذکرشدکه رشته دانشگاهی به نام « تخصص کاشت مو »،

وجود خارجی ندارد. واقعيت اين است که فقط رشته دانشگاهی به نام بيماری های پوست و مو وجود دارد،

که متخصصين اين رشته می توانند در حوزه تخصص خود اقدام به پيوند موی طبيعی نمايند.

تبليغات :

با توجه به بمباران تبليغات در مورد کاشت موی طبيعی در مطبوعات، تلويزيون و بخصوص کانال های ماهواره ای،

و اين نکته که بسياری از اين تبليغات به شدت وسوسه آور و فريبنده می باشند، تقاضا می شود قبل از انجام کار از تخصص،

و تجربه پزشک خودکاملاً مطمئن شويد زيرا بعداً راه برگشتی وجود ندارد. هرگونه رو دربايستی و خجالت در اين زمينه مهم و حياتی را کنار بگذاريد،

و يادتان باشدکه انتخاب پزشک و تحقيق درمورد صلاحيت و تخصص وی حق طبيعی و قانونی شما است.

برای کنترول تخصص پزشک معالجتان سه راه وجوددارد :

1 – پروانه مطب پزشک که بايستی حتماً دراطاق ويزيت نصب شده باشد.

2 – استعلام ازدانشگاه علوم پزشکی و يا سازمان نظام پزشکی شهرستان محل

طبابت پزشک و يا مراجعه به سايت اينترنتی سازمان نظام پزشکی ايران ( www.irimc.org )

3 – استعلام ازانجمن متخصصين پوست ايران (www.irsod.net) و انجمن بین المللی پیوندمو(www.ishrs.org)

نکات مهم درانتخاب متخصص پوست برای انجام کاشت موی طبيعی :

1 – آيا ايشان شما را در زمينه جنبه های زيبايی شناسی و نتايج هنرمندانه کاشت مو،

راهنمايی می کند يا اينکه فقط به مسايل پزشکی قضيه اشراف دارد؟

2 – آيا وی برای جلسات احتمالی بعدی کاشت مو با شما صحبت می کند و به بيان ديگر نگران وضعيت شما درآينده نيز هست ،

و برنامه ريزی بلندمدت برای شما می کنديا اينکه فقط به اين فکر است که برای اين جلسه پولی گرفته و شمارا به حال خود رهاکند؟

3 – آيا پزشک درمورد مشکلات و عوارض جانبی کاشت مو با شما صحبت می کند يا اينکه فقط از خودش و کارش تعريف و تمجيد می نمايد؟

4 – آيا پزشک آنقدر شهامت داشته است که به برخی از متقاضيان کاشت موی طبيعی جواب منفی داده،

و يا اينکه انجام کاشت مو درآنها را به تعويق بيندازد؟

5 – آيا ايشان فقط به نشان دادن عکس های قبل و بعد برخی ازبيماران خود اقدام می کند يا اينکه بيماران خود را،

به شما معرفی می کند تا ازنزديک آنها را ديده و در مورد کار با آنها صحبت نماييد؟

6 – آيا پزشک شخصاً و با حوصله با شما صحبت کرده و به تمامی سؤالات و ابهامات شما جواب می دهد،

يا اينکه فقط عجله دارد تا نوبت شما را قطعی کرده و به بقيه بيمارانش بپردازد؟

نکته مهم

سعی کنيدفقط خودتان با ديد باز و تحقيق کامل درمورد انتخاب پزشکتان تصميم بگيريد زيرا وقتی که کار خراب شد ،

ديگران هيچ مسئوليتی را قبول نکرده و اين شما هستيدکه بايستی نازیبایی ناشی از مراجعه به افراد فاقد صلاحيت را تحمل نماييد.

هيچگاه به تبليغات رسانه ای (مطبوعات، بروشورهای تبليغاتی، راديو وتلويزيون) اعتمادمطلق نداشته و فکرنکنيد هر کس در مجله مطلبی می نويسد،

و يا در راديو و تلويزيون صحبت می کند علامه دهراست. بخصوص متوجه باشيدکه مطالب وگفته های پخش شده ،

در شبکه های ماهواره ای عمدتاً کذب محض بوده زيرا هيچ کنترول علمی برروی محتويات اين برنامه ها وجودنداشته ،

و هرکس با هر مدرکی می تواند با پرداخت پول خودش را دکتر پیوند مو معرفی کرده و تبليغات نمايد.ملاحظات قبل از عمل :

معاينه ابتدايی متقاضی کاشت موی طبيعی و مشورت ايشان با پزشک معالج بسيار اهميت داشته و کليد موفقيت در اين کار به حساب می آيد.

برخی سؤالاتی که معمولاً از سوی پزشک مطرح می شوند عبارتنداز:

1 – هدف شما از اين کار چيست؟

2 – چه ايده آل هايي درذهن خود از اين کار دارید؟

3 – کدام قسمت سر از نظر داشتن مو بيشتر برايتان اهميت دارد؟

4 – مدل موی مورد علاقه شما چيست؟

تاريخچه ريزش مو :

تاريخچه ريزش موی ارثی در اقوام فرد، سابقه استفاده از دارو برای درمان و لوازم آرايشی برای پوشانيدن منطقه طاسی ،

و بسياری نکات مهم ديگر در جلسه مشاوره مورد سؤال قرار می گيرند. تمامی سؤالات و ابهامات فرد در رابطه با پيوند مو به درستی ،

و باصداقت قبل از انجام کار پاسخ داده می شوند.گاهی بيماران در مورد پرسش هايی که دارند خجالت کشيده،

و نمی توانند چيزی را که در ذهن تصور می کنند، بيان نمايند. در اين مواقع پزشک بايستی به کمک بيمار آمده،

و با طرح سؤالات درست نکات ناگفته رابه زبان آورده و سپس از بيمار سؤال شودکه آيا شما در مورد تمامی سؤالات خود قانع شديد،

و آيا همه مطالب را به درستی فهميديد؟

برخی نکاتی که معمولاً مورد سؤال از سوی بيمارقرارمی گيرند عبارتند از :

 * تعدادجلسات موردنياز برای نتيجه مورد نظر بيمار.

* تعدادجلساتی که عملاً امکان انجام آن در فرد وجوددارد.

* مدت زمان هر جلسه.

* فاصله بين جلسات.

* هزينه کلی جلسات کاشت مو و نتيجه ای که نسبت به اين هزينه مورد انتظار است.

* درد حين عمل و ساعات و روزهای پس ازآن.

* مدت زمانی که طول می کشد تا پس از هر جلسه علايم جراحی برطرف شده و وضعيت سر به حالت تقريباً عادی برگردد.

* آيا ديگران در روزهای پس از عمل متوجه کاشت موی من خواهندشد؟

* آيا پس از درآمدن موهای کاشته شده مردم می فهمندکه موهای من از نوع کاشته شده است يا اينکه نمای کارکاملاً طبيعی خواهدبود؟

مراقبت های بعد از کاشت مو :

مراقبت های بعد از کاشت مو از نظر نوع، ميزان و مدت زمان لازمه. متخصص پوست مجرب درانجام کاشت مو در مورد فرم طاسی سرشخص،

احتمال پيشروی آن، وضعيت بانک موی پس سر فرد، نتيجه احتمالی کاشت مو،تعيين بهترين ناحيه برای کاشت مو از نظرمسائل زيبايی شناسی،

و بسياری نکات کوچک ولی مهم ديگر به تفضيل صحبت کرده و همه مسايل را برای شخص باز می کند.

برنامه ريزی درازمدت برای انتخاب فرد مناسب کاشت مو خيلی مهم است. انتظارات شخص بايد واقعی و متناسب با شرايط وی باشد.

متذکرمی شويم که طبيعی ترين نتيجه پيوندمو با تکنيک کاشت به روش ميکروگرافت بدست آمده يعنی پس ازمدت زمان مقرر (9 – 6 ماه)،

هيچ کس متوجه کاشت مو در فرد نشده و محل کاشت موکاملاً طبيعی بنظرمی رسدولی بدليل محدوديت هايی که بصورت ذاتی ،

درتکنيک های کاشت مو وجود دارد هيچگاه نمي توان تراکم کاملاً شبيه موهای طبيعی را ايجادکرد.

بهترين دکتر :

بهترين دکتر برای پيوند موی طبيعی کسی است که درمنطقه دهنده مو دارای موهای ضخيم با تراکم کافی بوده و طاسی وی نيز قابل ملاحظه،

ولی محدودباشد(منطقه آن کوچک باشد). اگرتراکم موهای قبلی بيمار در منطقه گيرنده مو زياد باشدممکن است وی پس ازکاشت مو،

متوجه افزايش بيشتر تعداد موها نشده و لذا رضايت کافی بدست نيايد.موهای کاشته شده دائمی بوده و لذا بخصوص درمورد خط رويش مو،
درجلوی سر بايستی کاملاٌ بيمار را توجيه کرد و از بابت آن رضايت کامل داشته باشد. درغير اينصورت درآينده مشکلاتی وجود خواهد داشت.

قبل از پيوند بايد اين خط را دقيقاً مشخص نمود چون اين خط رویش مو برای مابقی عمربيمار باقی مي ماند لذا بايد در طراحی آن نهايت دقت را نمود.

طراحی خط رویش سر :

طراحی اين خط يکسری محاسباتی دارد که رعايت آنها برای حصول نتيجه خوب و طبيعی بسيارمهم است.

بطورکلی مهمترين قسمت موی سراز نظر علم زيبايی شناسی چهره خط رويش مو درجلوی سرمی باشد. اين خط ،

اولين قسمتی ازچهره است که درجلوی چشم بيننده به نظرآمده و میتواند نمادی ازسن، زيبايی،

جوانی و خوش تيپ بودن وی باشد. اين خط چيزی است که با صطلاح قاب (چهارچوب) صورت را تشکيل داده ،

و لذا اهميت فوق العاده ای درزيبايی چهره بازی می کند. بنابراين بازسازی خط فوق تا حدامکان طبيعی،

و متناسب با سن بيمار و با در نظر گرفتن آينده وی، مهمترين بخش کاشت موی طبيعی بوده و بايستی وقت و انرژی زيادی برای آن صرف نمود.

خط رويش مو درجلوی سر درحقيقت يک نوار به عرض چند ميليمتر بوده که به صورت طبيعی دارای چند مشخصه می باشد.

نکات خط رویش مو

1 ) شکل کلی اين خط شبيه حرف M است بدين معنی که درطرفين مقداری تو رفته بوده و در وسط به سمت جلو متمايل است.

2 ) اين خط درهرقسمت دارای نمای نامنظم و تا حدی زيگزاگ است يعنی يک خط صاف و يک دست نمی باشد.

3 ) موهای اين نوار بصورت فوليکول های تک مويی و نازک هستند.

4 ) زاويه خروج موها از پوست درهمه جای اين نوار سی درجه رو به جلو است منتها در قسمت های کناری،

موها ضمن حفظ اين زاويه مقداری به طرفين هم متمايل شده اند.

5 ) درهرقسمت از اين نوار همه موها دارای زاويه يکنواخت بوده و هم جهت می باشند.تمامی اين موارد بايستی در کاشت مو ،

در اين منطقه حساس رعايت شود در غير اينصورت خط موی جلوی سر به صورت عروسکی درمی آيد ،

که بسيارزشت و زننده است و ترميم آن هم فوق العاده مشکل و گاهی غيرممکن می باشد.

 

خط رويش مو درجلوی سر به صورت طبيعی (بدون کاشت مو)

 

کاشت مو در محل خط رويش موی سر بصورت طبيعی

کاشت مو در محل خط رويش موی سر بصورت طبيعی

 

خط رویش در سنین مختلف 

اکثرافراد طاس دوست دارندکه خط موی جلوی سرشان به اندازه زمانی باشدکه 25-20 ساله بوده اند يعنی زمانی که دچار ريزش مو نشده اند.

درحاليکه درطراحی اين خط، سن قبلی شخص درنظرگرفته نشده بلکه سن فعلی وی و همچنين سالهای بعدی عمرشخص در مدنظرقرارگرفته،

و خط متناسبی برای وی ترسيم می گردد. به همين دليل بعنوان يک اصل کلی خط موی جلوی سر بايستی دربالاترين حد ممکنه (نسبت به سن فرد) قرارگيرد.

رعايت اين اصل بخصوص در مورد نواحی کناری خط موی جلوی سراز اهميت زيادی برخورداراست. اصلاح خط موی جلوی سرکه توسط افرادغيرمتخصص،

و فاقدصلاحيت لازم طراحی وکاشت شده است فوق العاده مشکل و درخيلی ازموارد غيرممکن است. سخت ترين حالت زمانی است که خط مو را،

پايين تر از حد عادی آورده اند و اگراين وضعيت باگردکردن بيش ازحد خط نيز همراه باشد (يعنی شکل M رعايت نشده باشد) کاراصلاح به مراتب دشوارتر می گردد.

درهرحال بدليل دشواری اصلاح خط موی غيرعادی بهتراست درانتخاب پزشک معالج دقت و وسواس کافی به عمل آيد.

طراحی صحيح خط موی جلوی سر :

متقاضيان محترم کاشت موی طبيعی بايستی درنظرداشته باشندکه نتيجه کلی کاشت موی طبيعی،

از نظررضايت بخش بودن و طبيعی شدن کاربه عوامل زير بستگی دارد:

ميزان پوشش دهی موها درمنطقه کاشت که خود تابعی از فاکتورهای ذيل است :

1 – تراکم (تعداد) موهادرناحيه دهنده (بانک مو)، مشخصات ظاهری موهای ناحيه دهنده، مشخصات پوست سر(ازجمله رنگ پوست) ،

درمنطقه طاس، سايز و شکل کلی سربيمارو مشخصات پوست سر در منطقه دهنده.

2 – ميزان مهارت پزشک از نظر علم پزشکی و لذا اين کار حدالامکان بايستی توسط متخصص پوست و مو انجام شود.

اگربه متخصص پوست مراجعه کرده و ايشان به دلايل متعدد توصيه کردکه کاشت مو به درد شما نمی خورد حتماً حرف او را قبول کرده ،

و برای اطمينان به پزشکان با تخصص های ديگرمراجعه نکنيد زيرامتخصص پوست است که بدليل برخورداری،

ازعلم کاشت مو و وجدان کاری ناشی ازاين دانش بهترين توصيه را به شمامی نمايد.

3 – هنرمتخصص پوست که بتواندبا استفاده ازنقاط ضعف و قوت بيماربهترين نتيجه ممکن را برای حال و آينده وی بوجودآورد.

4 – وجدان کاری پزشک که سهم عمده ای ازکاررا تشکيل می دهد.

5 – انتخاب بيمارمناسب کاشت موی طبيعی ازهرنظر(سن، نوع ريزش مو و فاکتورهای ديگر).

6 – وضعيت روحی و روانی بيمار، اهداف ، آرزوها و انتظارات وی که بايستی منطقی و واقع گرايانه باشد.

محدوديت های انجام کاشت مو :

کاشت موی طبيعی مثل همه کارهای دست بشردارای يکسری محدوديت های بالقوه می باشد. اين محدوديت ها بردو نوع هستند:

الف ) محدوديت هايی که دررابطه با بيمارمی باشند.
1 ) تعداد موهای قابل برداشت ازمنطقه دهنده مو. واضح است که هرچقدرمنطقه دهنده مو درفردکوچک تر و محدودتر باشد،

تعداد موهای آن هم کمترشده و بالطبع نتيجه کاشت مو هم ضعيف ترخواهدبود.

2 ) کيفيت موهای قابل برداشت ازمنطقه دهنده مو. هرچقدر مو نازک تر و رنگ آن روشن ترباشد ميزان پوشانندگی آن (نسبت به موهای ضخيم و مشکی) ،

کمتربوده و تراکم کمتری ايجادمی کنند. در ضمن موهای مجعد پوشش بيشتری نسبت به موهای صاف بوجود می آورند.

3 ) وسعت منطقه طاس. مشخص است که با افزايش وسعت منطقه طاس (وچون بهرحال تعداد موهای برداشت شده محدوداست)،

ميزان تراکم موهای کاشته شده (يعنی تعداد موها درهرسانتيمترمربع) نيزکاهش می يابد.

ب ) محدوديت هايی که دررابطه با تکنيک کاشت موی طبيعی درحال حاضر وجوددارند(به توضيحات قسمت بعدی توجه کنيد).

6) تصورات غلطی که دررابطه باکاشت موی طبيعی و نتايج آن درذهن مردم وجودداردوقتی فردی متقاضی کاشت موی طبيعی است،

يکسری تصورات و پيش داوری هايی در ذهن خود ازکاشت موی طبيعی و نتايج آن داردکه معمولاً با واقعيات بسيارفاصله دارند.

با معاينه صحيح و مشورت ذهنيت فرد روشن شده و متوجه واقعيت های امر می گردد.

 تصورات غلط عامه مردم درموردکاشت :

موهايی راکه اندکی کم پشت شده است می توان باکاشت مو پرپشت تر کرد.

درکاشت مو ازطريق ايجاد يک شکاف بسيار ظريف يک گرافت وارد پوست می شود.

اين سورخ (با اينکه بسيارظريف است) بهرحال فضايی را اشغال می کند.

اگرمنطقه ای که می خواهيم درآن کاشت مو انجام دهيم کاملاً طاس باشد هيچ مشکلی بوجود نخواهدآمد،

ولی اگربخواهيم درلابلای موهای موجود (بخصوص اگراين موهاضخيم و باکيفيت باشند)کاشت انجام دهيم ،

لازم است که فضای کافی درلابلای موهای موجود وجود داشته باشد تا بتوان آن شکاف را ايجادنمود. درحقيقت تا زمانی که بيشتراز 50 – 40 درصد ،

از تراکم موها کاسته نشده است، بدليل ناکافی بودن فضای (خالی ازمو) د ربين موهای موجود فرد نمی توان درلابلای آنهاشکاف ايجادکرد،

و اگرهم به زور اين کار را انجام دهيم اولاً ممکن است به ريشه موهای اطراف آسيب وارد شودو ثانياً حتی اگرآسيبی به ريشه موهای اطراف وارد نشود،

اين ريشه ها مزاحم ريشه موی کاشته شده خواهندشدو لذا درحين درآمدن موی کاشته شده باحتمال زيادکيست مويی،

و جوش های چرکی بدفرم ايجادمی گردد. اين ضايعات موجب اختلال دربيرون آمدن موهای کاشته شده گرديده و نتايج کاشت مو را خراب می کنند.

 

            سوالات خود را در خصوص خدمات ( پوست و مو، زیبایی، لیزر ) با مشاورین کلینیک باران در میان بگذارید.
                                                       ما بصورت 24 ساعته پاسخگوی شما عزیزان هستیم.
                                                        01132288838